Narito ang entries ng mga bloggers na lumahok sa Blog Action Day laban sa con-ass. Patuloy natin itong ina-update:

Pre-Blog Action Day posts:

On Twitter: #conass

On Plurk: #conass

On Facebook: Pilipinas Kontra Conass