Archive for the ‘ Blog Action ’ Category

Philippine map grabbed from 18dao.net

Philippine map grabbed from 18dao.net

This is it, this is our chance as Filipino bloggers and as online Filipinos, to change the topic of discussions and focus on climate change. Read the rest of this entry

Blog Action Day vs #conass entries

Narito ang entries ng mga bloggers na lumahok sa Blog Action Day laban sa con-ass. Patuloy natin itong ina-update:

Update: Blog action day vs #conass entries

Blog Action Day vs. Con-ass Isang araw bago ang SONA ni Pangulong Gloria Arroyo, ipahayag at ikalat natin sa Internet ang ating pagtutol sa con-ass na niluluto ng mga kaalyado niyang mambabatas para sa sarili nilang kapakinabangan.

Inaanyayahan ng Bloggers Kapihan ang lahat ng mga Pilipinong netizen na makiisa sa cyberprotest at Blog Action Day vs. #conass sa Linggo, Hulyo 26, 2009.

Sa araw na iyon, isulat natin sa ating mga websites, blogs, at status updates kung bakit ayaw natin sa con-ass.

Mag-blog tayo tungkol sa con-ass at gamitin ang blog action day web banners sa ibaba at ang anti-con-ass banners sa NoToConAss.com

Read the rest of this entry